Tijdens de behandeling worden zachte technieken gebruikt. Hierdoor kan vrijwel iedereen cranio sacraal therapie ondergaan. De behandeling wordt gegeven op de kleding en duurt ongeveer een uur, bij kinderen meestal wat korter. Doordat de behandeling op de kleding gegeven wordt is het aan te raden geen strakke kleding te dragen. De therapeut kan u vragen strakke kleding of sieraden zo mogelijk af te doen of los te maken.

Vooraf aan de behandeling kan de therapeut u vragen stellen om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van de klachten. Deze vragen kunnen betrekking hebben op zowel fysieke als psychische klachten, op erfelijke aandoeningen, operaties, blessures, ongevallen en bijzonderheden betreffende de bevalling.

Het totaal aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de aard van de klachten en uw reactie op de behandeling. Soms zal een enkele behandeling volstaan, soms zijn meer behandelingen gedurende langere tijd nodig.

Ondanks de subtiele technieken kunt na een behandeling een toename van de klacht(en) ervaren. Deze toename is overwegend van korte duur waarna herstel zal plaatsvinden. Dit proces is vergelijkbaar met de effecten van de homeopathie.

Zoals ook bij andere geneeswijzen en therapievormen is nooit met 100% te garanderen of uw klacht(en) verholpen of verlicht kunnen worden.