De NCSV heeft haar eigen Klachtreglement.

U bent onder behandeling van een cranio sacraal therapeut, maar er vindt iets plaats waar u ontevreden over bent. Wij begrijpen dat zo’n situatie voor u onprettig is. Wat kan de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV) hierbij voor u betekenen en wat kunt u zelf doen?

U kunt eerst proberen uw klacht bespreekbaar te maken met uw behandelend cranio sacraal therapeut. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven dan kunt de klachtenfunctionaris van de NCSV raadplegen. De klachtenfunctionaris tracht in eerste instantie te bemiddelen. Mocht dit niet lukken dan kan besloten worden andere maatregelen te treffen.

U kunt met de klachtenfunctionaris in contact komen door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres, klachten@ncsv.info

De klachtenfunctionaris hanteert het volgende stappenplan:

Het stappenplan

  1. U tracht eerst zelf met de behandelend cranio sacraal therapeut de klacht te bespreken en tot een oplossing te komen.
  2. Komt u er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris.
  3. De klachtenfunctionaris neemt uw klacht vervolgens in behandeling.
  4. Vindt de klachtenfunctionaris het noodzakelijk dan wordt de klacht overgedragen aan een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie of bij een ernstige klacht aan het tuchtrecht.
  5. Indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris voor u niet voldoening gevend is kan uw klacht worden overgedragen aan de onafhankelijke geschillencommissie.

Heeft u behoefte aan meer informatie over hoe u kunt omgaan met een klacht? Op de website van het door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie SCAG staat volledig omschreven wat u kunt doen als u een klacht heeft. Veruit de meeste van onze therapeuten zijn ingeschreven en opgenomen in het register van deze geschillencommissie.

Elke bij de NCSV geregistreerde cranio sacraal therapeut is verplicht zich aan te sluiten bij een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie. Mocht de therapeut niet geregistreerd staan bij de geschillencommissie SCAG dan kan de klachtenfunctionaris voor u nagaan waar de therapeut wel is aangesloten.

NCSV-Klachtenfunctionaris
e-mail klachten@ncsv.info