De Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging stelt zich niet alleen ten doel de belangen van haar leden te behartigen, maar bewaakt ook de kwaliteit van de beroepsuitoefening van aangesloten therapeuten en verzorgt mede de mogelijkheden tot bij- en nascholing. De NCSV kent hiertoe onder meer een therapeutenregister, een Intercollegiale Toetsingscommissie en een klachtenprocedure.

De NCSV acht het belangrijk om optimaal contact met gelijksoortige beroepsbeoefenaren te onderhouden en een integrale gezondheidszorg te stimuleren.

Met ingang van 1 januari 2015 is de NCSV aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Ook therapeuten  van andere cranio sacraal opleidingen kunnen zich aanmelden mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Het lidmaatschap heeft als voordeel dat men vermeld wordt op deze website en dus gemakkelijk te vinden is. Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de folder.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met :

Secretariaat NCSV
Marco Klerk
Postbus 454
2900 AL Capelle aan den IJssel
telefoon: 06-19606438
e-mail: secretaris@ncsv.info

De bereikbaarheid van het secretariaat is op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur