Door de NCSV zelf worden géén bij- en nascholingen meer geaccrediteerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor éénmalige evenementen waaronder workshops, seminars, ect.

Voor bij- en nascholingen of evenementen welke vaker worden georganiseerd kunt u een verzoek indienen bij accreditatie instituut SNRO, SKB, NVAO, CPION of soort gelijk erkend instituut.

Eénmalige evenementen

Wanneer u een éénmalig evenement organiseert en hiervoor een accreditatie van de NCSV wenst te ontvangen, kunt u een verzoek indienen bij het bestuur.

Een accreditatieverzoek stuurt u naar secretaris@ncsv.info en dient voorzien te zijn van de volgende gegevens:

  • het onderwerp en de inhoud van het evenement
  • waar en wanneer het evenement gegeven wordt
  • het aantal contacturen
  • CV van de docent(en)/spreker(s)
  • uw NAW gegevens en de naam van een contactpersoon

Uw verzoek wordt voorgedragen aan de nascholingscommissie voor beoordeling.
Wij streven ernaar u binnen 4 weken een antwoord te geven.

De NCSV vraagt geen financiële vergoeding voor een accreditatieverzoek.