Doelstelling:

  1. Het behartigen van de belangen van haar leden.
  2. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van uitoefening.
  3. Het beschermen van de gedeponeerde naam van de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV).
  4. Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de cranio sacraal therapie.
  5. Het onderhouden van een netwerk met en ten behoeve van de leden

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het toetsen van aanmeldingen voor het lidmaatschap
  2. Het jaarlijks toetsen van de leden om te voldoen aan het beroepsprofiel.
  3. Het regelmatig plegen van overleg met koepelorganisaties waaronder RBCZ
  4. Het regelmatig plegen van overleg aangaande de opleiding tot cranio sacraal therapeut
  5. Het organiseren van workshops